Regionaal betrokken, landelijk resultaat

Het lidmaatschap van D66 was jaren geleden een heel bewuste keuze: de drang om iets te doen, iets te kunnen bijdragen aan een verdraagzame maatschappij waar gelijkwaardigheid in de breedste zin van het woord centraal staat. Gelijkwaardigheid in kansen en mogelijkheden.

Door alleen iets vinden, verandert niets. Dóen!

Na jaren voorzitterschap van het Regionaal Bestuur in Groningen heb ik D66 heel goed kunnen leren kennen. De stap naar Den Haag is nu wederom een bewuste keuze: de ultieme manier om nog meer te kunnen doen.

“Ik luister goed en scherp naar iedereen, uit alle lagen van de samenleving. Dat wat ik hoor en zie, wil ik meenemen naar Den Haag. Praten mét de mensen, in plaats van over de mensen. Echte democratie.”

Over Antje:

Geboren, getogen Noorderling

Ik ben Noorderling. Wortels in Groningen, maar met een netwerk door heel Nederland. En daarbuiten. Als D66-voorzitter leg ik de verbinding tussen onze afdelingen. Tussen lokaal en regionaal, regionaal en landelijk. Die verbindende factor ben ik straks ook graag. Regionaal betrokken, met landelijk resultaat.

Aardbevingen zijn een belangrijk thema in het Noorden. Ook hier geldt dat er meer gepraat moet worden mét de mensen die het aangaat. Als regiovoorzitter kreeg ik het congres achter mijn amendement voor een uitkoopregeling bij aardbevingsschade; dit kan in Groningen heel veel verschil maken voor gedupeerden.

Hart voor sport

De rode draad in mijn leven is heel duidelijk een hart voor sport. Als fanatiek turnster was de sportopleiding aan het CIOS een logische keuze. Ook mijn carrière daarna kleurde zich op allerlei manieren in met sport. Momenteel ben ik voorzitter van het WK Wielrennen 2020 Groningen-Drenthe en ook binnen D66 maak ik mij al jaren hard om sport hoog op de agenda te krijgen.

Sport gaat over meer dan competitie of gezondheid. Sport kent een enorm maatschappelijk rendement, op een heleboel vlakken. Denk aan hoe sport verbindt en hoe het sociale verschillen kan wegnemen. Maar ook het positieve effect van sport op arbeidsproductiviteit, onze volksgezondheid en de economie. Sport heeft vele gezichten en vele positieve uitwerkingen. Die maak ik graag zichtbaar en bereikbaar voor iedereen.

Kansengelijkheid en minder complexiteit

Al jaren ben ik ondernemer in het postdoctoraal onderwijs en ondernemen is een vak. Een grillig vak met veel uitdagingen. Maar ook: een heerlijk vak.

Dat ik kan doen wat ik nu doe was als dochter van een vrachtwagenchauffeur niet per se vanzelfsprekend. Ik heb hard gewerkt en gebruik gemaakt van de kansen die op mijn pad kwamen. Die kansen behoren iedereen toe.

Ruimte voor eigen initiatief, ruimte voor mensen, ruimte voor innovatie en ruimte voor ondernemerschap. Dát zijn belangrijke pijlers voor een bestendige economie met een duurzaam karakter. En die pijlers houden we alleen overeind door de complexiteit binnen overheden en organisaties terug te dringen. Vertrouwen is vooruitzien.

Die ruimte creëren, daar draag ik graag aan bij.

Samen met D66. In de Tweede Kamer. Help je me daarbij? Dat kan door tijdens de e-voting mij omhoog te stemmen. Zo ver mogelijk :).

 

img_5424